Product Warranty 1 ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์, ผลิตภัณฑ์ดูแลเด็ก, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอ่อน, ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กแรกเกิด, ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กทั้งในร่มและกลางแจ้ง, แบรนด์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. การรับประกันเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วัน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันที่ 1 โดยไม่อ้างอิงกับเวลา
 2. สินค้าที่ชำรุด-เสียหาย จะได้รับการเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 7 วัน เฉพาะในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิต หรือตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ การเปลี่ยนคืนสินค้า
 3. สำหรับสินค้าที่มีอาการเสียชำรุดที่ไม่ชัดเจน และหรือไม่แสดงอาการขณะที่ตรวจเช็คเบื้องต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของบริษัทเองเท่านั้น
 4. ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าจนเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าจะใช้ระเวลาประมาณ 7 วันทำการ

 

หมายเหตุ*

 • การรับประกัน และเปลี่ยนคืนสินค้าต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า หลักฐานการโอนเงินหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นหลักฐานในการขอเปลี่ยนสินค้า และต้องนำส่งสินค้าทั้งกล่องพร้อมอุปกรณ์ครบทุกชิ้นเพื่อการเปลี่ยนสินค้า
 • สินค้าที่ชำรุดต้องมีอาการที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และมีสภาพตามที่กำหนด

 

การแจ้งสินค้าชำรุด และแจ้งปัญหาในระบบ

Mini Me มีการตรวจสอบสินค้าให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยก่อนการจัดส่งทุกครั้ง อย่างไรก็ตามหากท่านได้รับสินค้า ตามรายการที่สั่งซื้อ แล้วพบว่าสินค้ามีตำหนิ ชำรุด หรือเสียหาย ลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้

 1. จัดส่งสินค้าผิดรุ่นสี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
 2. จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
 3. จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า ให้กับลูกค้า

 

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถแจ้งสินค้าชำรุดได้ที่

 1. e-mail : miniandcherry@gmail.com
 2. Facebook Messenger : m.me/minimefammy
 3. Line : @minimefammy

และทำการส่งคืนสินค้า ตามที่อยู่ดังนี้

Mini Me

88/330 หมู่ 12 บางแก้ว

บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทร. 086-424 5965

 

บริษัทจะทำการประสานงาน ตรวจสอบสินค้า และทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า ภายใน 3 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า)

 

โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

 1. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้วหากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
 2. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯโดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน
 3. สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆยังคงอยู่ และบรรจุ ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้า พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า หลักฐานภาพถ่าย เพื่อยืนยันว่าสินค้าเสียหายจริง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

 

หมายเหตุ**

1.ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งเนื่องจากการรับประกันของสินค้าแต่ละรายการอาจมีความแตกต่างกันดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า

2.ในกรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบตามช่องทางที่ได้กำหนดไว้แล้ว